Čiastka č. 10/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 24.01.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
19/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírenosti záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa