Čiastka č. 94/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
222/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore 01.07.2002