Čiastka č. 91/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 26.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
215/2002 Z. z. Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.05.2002