Čiastka č. 89/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 24.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
213/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín 18.02.2002