Čiastka č. 84/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 19.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
198/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 01.07.2002