Čiastka č. 81/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 19.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
190/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 z roku 2000 o revidovaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane materstva (revidovaného) z roku 1952