Čiastka č. 78/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 16.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 16.04.2002