Čiastka č. 77/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 16.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
184/2002 Z. z. Zákon o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) 01.06.2002