Čiastka č. 71/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
169/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hasičských jednotkách 01.04.2002