Čiastka č. 66/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z. z. 01.04.2002