Čiastka č. 59/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 26.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení zákona č. 312/2001 Z. z. 26.03.2002