Čiastka č. 57/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 21.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/2002 Z. z. Zákon o integrovanom záchrannom systéme 01.07.2002
130/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Viacročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou