Čiastka č. 56/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 21.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2002
r1/c56/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 577/2001 Z. z.