Čiastka č. 53/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 20.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 20.03.2002