Čiastka č. 52/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 16.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní 02.04.2002
123/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore 01.04.2002