Čiastka č. 51/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 16.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
121/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii 01.04.2002