Čiastka č. 5/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 12.01.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov