Čiastka č. 47/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 12.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
111/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní 01.04.2002