Čiastka č. 46/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 12.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
110/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania 01.04.2002