Čiastka č. 45/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 08.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
109/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti