Čiastka č. 43/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 07.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
107/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.04.2002
r1/c43/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 533/2001 Z. z.