Čiastka č. 32/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností