Čiastka č. 30/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/2002 Z. z. Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 01.03.2002