Čiastka č. 285/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
755/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov 01.01.2003