Čiastka č. 283/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
753/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi 01.01.2003