Čiastka č. 277/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 27.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
728/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník 01.01.2003