Čiastka č. 273/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 21.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
713/2002 Z. z. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za prenos elektriny a poskytovanie systémových služieb 01.01.2003
714/2002 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení 01.01.2003
715/2002 Z. z. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla 01.01.2003