Čiastka č. 258/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 03.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
656/2002 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody v štátnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky