Čiastka č. 248/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 19.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
632/2002 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie 01.01.2003