Čiastka č. 244/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 13.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
621/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku 01.12.2002
622/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach evidencie osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu 01.01.2003
623/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 517/2002 Z. z. 15.11.2002
624/2002 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného vinej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách 01.01.2003