Čiastka č. 242/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 08.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
619/2002 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska