Čiastka č. 241/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 08.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
617/2002 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
618/2002 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení