Čiastka č. 240/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 01.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
616/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou