Čiastka č. 237/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
612/2002 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení