Čiastka č. 235/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 26.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
610/2002 Z. z. Úplné znenie zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach