Čiastka č. 233/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 24.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
606/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Veľkou Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
r1/c233/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z.