Čiastka č. 23/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 02.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/2002 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2002
49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu 01.04.2002