Čiastka č. 229/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 15.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
596/2002 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí