Čiastka č. 225/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 09.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
584/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde