Čiastka č. 222/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 04.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
576/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov 01.01.2003
577/2002 Z. z. Oznámenie Národného bezpečnostného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota občianskeho odevu a jeho doplnkov pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu
578/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa