Čiastka č. 217/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 01.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
556/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 01.10.2002
557/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu 01.10.2002