Čiastka č. 215/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 27.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
552/2002 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností 01.01.2003