Čiastka č. 206/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 17.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
529/2002 Z. z. Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2003