Čiastka č. 205/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 14.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
528/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 15.09.2002