Čiastka č. 202/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 11.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
522/2002 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na uverejnenie Kolektívnej dohody vo verejnej službe na rok 2003 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
523/2002 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení