Čiastka č. 20/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.01.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 01.02.2002