Čiastka č. 2/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 11.01.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti 15.01.2002