Čiastka č. 199/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
510/2002 Z. z. Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2003
511/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 01.01.2003
512/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2002