Čiastka č. 198/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
509/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 01.09.2002