Čiastka č. 193/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
499/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, o výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a o podmienkach jej poskytovania odsúdeným 01.09.2002